Farnosť Stará Bystrica
Svätosť nie je privilégium vyvolených, ale povinnosť každého kresťana. Musíme byť svätí tam, kde sme.
Matka Tereza

Mimoriadni rozdávatelia svätého prijímania

V súčasnosti v našej farnosti službu mimoriadneho rozdávateľa svätého prijímania vykonávajú:

  • Ján Šimašek, Stará Bystrica (od r. 2019)
  • Miroslav Sága, Stará Bystrica (od r. 2020)
  • Ján Beliančín, Stará Bystrica (od r. 2022)

Služba akolytu a minoriadneho rozdávateľa svätého prijímania

"Akolyta je ustanovený, aby slúžil pri oltári a pomáhal kňazovi i diakonovi. Má na starosti hlavne prípravu oltára a posvätných nádob, a ak je to naozaj potrebné, aj vysluhovanie Eucharistie v mimoriadnom prípade" (Všeobecné smernice Rímskeho misála, 98). – Tu sa jedná o akolytu, ktorý je riadne ustanovený biskupom.

"Ak chýba ustanovený akolyta, môžu byť určení na službu oltára a na pomoc kňazovi a diakonovi laickí služobníci, aby nosili kríž, sviece, kadidlo, chlieb, víno, vodu a boli aj ustanovení ako mimoriadni vysluhovatelia svätého prijímania" (VSRM, 100).

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS