Farnosť Stará Bystrica
Na otázku, či sa nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo sa teda občas neodmlčíme ? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme ?
Pavol VI.

Mimoriadni rozdávatelia svätého prijímania

V súčasnosti v našej farnosti službu mimoriadneho rozdávateľa svätého prijímania vykonávajú:

  • Jozef Güttler, Stará Bystrica (od r. 2002)
  • Ján Šimašek, Stará Bystrica (od r. 2019)
  • Miroslav Sága, Stará Bystrica (od r. 2020)

Služba akolytu a minoriadneho rozdávateľa svätého prijímania

"Akolyta je ustanovený, aby slúžil pri oltári a pomáhal kňazovi i diakonovi. Má na starosti hlavne prípravu oltára a posvätných nádob, a ak je to naozaj potrebné, aj vysluhovanie Eucharistie v mimoriadnom prípade" (Všeobecné smernice Rímskeho misála, 98). – Tu sa jedná o akolytu, ktorý je riadne ustanovený biskupom.

"Ak chýba ustanovený akolyta, môžu byť určení na službu oltára a na pomoc kňazovi a diakonovi laickí služobníci, aby nosili kríž, sviece, kadidlo, chlieb, víno, vodu a boli aj ustanovení ako mimoriadni vysluhovatelia svätého prijímania" (VSRM, 100).

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS