Farnosť Stará Bystrica
Svätosť nie je privilégium vyvolených, ale povinnosť každého kresťana. Musíme byť svätí tam, kde sme.
Matka Tereza

Duchovný otec

 

Jozef Hlinka, farár

 

ICLic. Mgr. Jozef Hlinka sa narodil 3. júna 1966 v Považskej Bystrici. Božím dieťaťom sa stal vo sviatosti krstu 17. júna 1966 vo farskom kostole v Považskej Bystrici. Zmaturoval na Gymnáziu v Považskej Bystrici.

Pre nepriaznivé politické pomery nebol prijatý na štúdium teológie. Preto pracoval ako vodič a neskôr ako skladník v zásobovacej základni podniku Zdroj v Pov. Bystrici.

Po zmene politickej situácie v r. 1990 nastúpil do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, kde sa pripravoval na kňazskú službu. Vyštudoval teológiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave Teologickom inštitúte v Nitre (1996) a kánonické právo na Katolíckej univerzite v Lubline (2016).

Za kňaza ho vysvätil 15. júna 1996 v Krásne nad Kysucou nitriansky biskup Ján Chryzostom kardinál Korec. Jeho prvým kaplánskym miestom bola farnosť Varín. V rokoch 1997–2006 bol správcom farnosti Trenčianska Teplá, v rokoch 2006–2019 farárom farnosti Papradno. Od roku 2008 je sudcom Diecézneho cirkevného súdu v Žiline. Od júla 2019 pôsobí ako farár v Starej Bystrici.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS