Farnosť Stará Bystrica
Behajte, kričte, skáčte a radujte sa, len nehrešte.
sv. Filip Neri

Služba prinášania obetných darov

Prinášanie obetných darov

Omšové úmysly

Informácie ohľadom nahlasovania úmyslov svätých omší

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS