Farnosť Stará Bystrica
Radosť je znamením, že sme blízko Svetla.
sv. Edita Steinová

Služba prinášania obetných darov

Prinášanie obetných darov

Omšové úmysly

Informácie ohľadom nahlasovania úmyslov svätých omší

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS