Farnosť Stará Bystrica
Behajte, kričte, skáčte a radujte sa, len nehrešte.
sv. Filip Neri

Zaujímavé články a myšlienky v čase epidémie

Rozličné zaujímavosti na tento čas

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS