Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Advent 2022
Farnosť Stará Bystrica
Svätosť nie je privilégium vyvolených, ale povinnosť každého kresťana. Musíme byť svätí tam, kde sme.
Matka Tereza

Foto >> Advent 2022

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS