Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Dobrá novina mení môj život...
Farnosť Stará Bystrica
Svätosť nie je privilégium vyvolených, ale povinnosť každého kresťana. Musíme byť svätí tam, kde sme.
Matka Tereza

eRko >> Dobrá novina mení môj život...

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS