Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Dobrá novina mení môj život...
Farnosť Stará Bystrica
Blížny nám bol daný, aby sme preukazovali lásku,
ktorú živíme pre Boha.
Katarína Sienská

eRko >> Dobrá novina mení môj život...

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS