Farnosť Stará Bystrica
Behajte, kričte, skáčte a radujte sa, len nehrešte.
sv. Filip Neri

Sviatosť krstu

Poučenie o sviatosti krstu

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS