Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily

Putovanie kaplniek Panny Márie po rodinách v našej farnosti

 

Kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily putujú v našej farnosti od 16. októbra 2022, kedy o. Jozef Noga CM požehnal prvé 4 kaplnky a odovzdal ich prvým rodinám.

Kaplnky putujú v týždňových intervaloch medzi rodinami našej farnosti, rozdelenými do skupín po 20–25 členov.

Každá skupinka má svojho vedúceho, ktorý je zodpovedný za harmonogram návštev kaplnky a za fungovanie skupinky; u neho je možné prihlásiť novú rodinu, ktorá má záujem o túto návštevu kaplnky.

Príslušná rodina v nedeľu prijíma kaplnku od predchádzajúcej rodiny a v nasledujúcu nedeľu ju odovzdáva ďalšej rodine.

Dni, počas ktorých je kaplnka prítomná v rodine, prežíva každá rodina podľa vlastného uváženia v častejšej súkromnej či spoločnej modlitbe, pričom môže využiť niekoľko ponúknutých pomôcok. Sú to dni duchovnej obnovy rodiny.

V súčasnosti máme 5 skupiniek, zapojených 106 rodín.

 

 • Viac o Združení Zázračnej medaily (ZZM)  —> TU.
 • Viac o Podomovej návšteve Panny Márie Zázračnej medaily (PNPMZM)  —> TU.

 

Pravidlá pre rodiny a jednotlivcov prijímajúcich kaplnku (ZZM Stará Bystrica)

 1. Ak niekomu z rozumných príčin nevyhovuje pridelený termín alebo nastane v rodine výnimočná situácia, môže si termín vymeniť dohodou s inou rodinou vo svojej skupinke. O tejto výmene upovedomí vedúcu skupinky. Výmenu termínov môže zabezpečiť aj vedúca skupinky. 
 2. Kaplnka prichádza do každej rodiny na 1 týždeň. 
 3. Kaplnka sa prenáša v taške spolu so sprievodným balíčkom.
 4. Odovzdanie kaplnky do novej rodiny sa koná vždy v nedeľu. Na presnom čase a spôsobe odovzdania sa dohodne odovzdávajúca a prijímajúca rodina.
 5. Rodina, ktorá hostí kaplnku, v deň odovzdania prinesie kaplnku do ďalšej rodiny a osobne ju odovzdá. Ak tak nemôže urobiť, postará sa o odovzdanie vedúca skupinky. Nová rodina má vo svojej domácnosti kaplnku prijať. 
 6. Pri prijatí kaplnky do domácnosti sa celá rodina pomodlí Modlitbu prosby. Pred odovzdaním kaplnky ďalšej rodine sa pomodlí Modlitbu vďaky. (Modlitby sú na kartičke.)
 7. Ak máte záujem o niektorú knihu v sprievodnom balíčku, alebo ak je v balíčku niečo poškodené alebo chýba, oznámte to vedúcej skupinky.
 8. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte vedúcu skupinky. 
 9. ZZM slávi výročie svojho založenia vo farnosti každoročne 16. októbra.

 

Vedúce skupiniek (info):

 • Alena Kanderová
 • Zuzana Mačejková
 • Anna Pitlová
 • Jana Škorvagová

 

(Začiatky ZZM a PNPMZM v našej farnosti  —> TU a —> TU.)


Aktualizované: 20.2.2023
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS