Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Detský čin pomoci (DČP) 2013
Farnosť Stará Bystrica
Dary dávajte biednym s citom. Keď chceš pomôcť chudobnému,
pomôž mu najprv ako človeku, potom ako chudobnému.
Matka Tereza

eRko >> Detský čin pomoci (DČP) 2013

Aj v tento rok sa naši eRkáči zapojili do Detského činu pomoci. Upravili okolie kostola a fary.
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS