Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Chceme byť všetci svätí:)
Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

eRko >> Chceme byť všetci svätí:)

eRko stretko z 19. novembra 2011
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS