Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Dobrá novina
Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

eRko >> Dobrá novina

Koledovanie pre misie
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS