Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - VTZS- streda
Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

eRko >> VTZS- streda

19. jún- Kocka lásky, pieseň: Krok sem, krok tam; Kde je Božie kráľovstvo
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS