Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - VTZS- piatok
Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

eRko >> VTZS- piatok

21. jún- nácvik spevu a ukazovačiek na sv. omšu; po sv. omši občerstvenie a kalčeto
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS