Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - "Vysielačka" koledníkov v Pruskom
Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

eRko >> "Vysielačka" koledníkov v Pruskom

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS