Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - VTZS- pondelok
Farnosť Stará Bystrica
Dary dávajte biednym s citom. Keď chceš pomôcť chudobnému,
pomôž mu najprv ako človeku, potom ako chudobnému.
Matka Tereza

eRko >> VTZS- pondelok

17. jún- rozprávkový kvíz, minitalent, pieseň: Boh Ťa miluje
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS