Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - VTZS- pondelok
Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

eRko >> VTZS- pondelok

17. jún- rozprávkový kvíz, minitalent, pieseň: Boh Ťa miluje
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS