Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - VTZS- štvrtok
Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

eRko >> VTZS- štvrtok

20. jún- eRko tance, ukazovačky, fintice
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS