Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Predveľkonočné eRko stretko
Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

eRko >> Predveľkonočné eRko stretko

V pôstnom období je veľa toho, na čo môžeme sústrediť pozornosť v snahe napredovať ku kresťanskej dokonalosti. Najdôležitejší je však Kristov Kríž, ktorý ja znamením našej spásy. Nie samotný kríž, ale smrť (obeta) a zmŕtvychvstanie (víťazstvo) Kristovo. O týchto skutočnostiach sme sa zhovárali aj počas nášho sobotňajšieho eRko stretka.
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS