Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Dobrá novina- koledovanie 2012
Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

eRko >> Dobrá novina- koledovanie 2012

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS