Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - pôstne stretko
Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

eRko >> pôstne stretko

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS