Farnosť Stará Bystrica
Až v nebi sa dozvieme, čo sme dlžní chudobným za to,
že nám pomohli lepšie milovať Boha.
Matka Tereza

Pastoračná návšteva o. biskupa v našej farnosti (2017)

Vizitácia je pastoračná návšteva miestneho biskupa vo farnosti, ktorú chce otec biskup osobnejšie spoznať.  Farnosť Stará Bystrica privítala otca biskupa vo štvrtok 12. októbra 2017 už v ranných hodinách.

Program vizitácie - návštevy otca biskupa v našej farnosti (2017)

Vizitácia je pastoračná návšteva miestneho biskupa vo farnosti, ktorú chce otec biskup osobnejšie spoznať.  Farnosť Stará Bystrica privíta otca biskupa vo štvrtok 12. októbra 2017 už v ranných hodinách. 

PROGRAM VIZITÁCIE uvidíte po rozbalení článku.

Návšteva misionára z Hondurasu (2017)

V nedeľu, 17. septembra 2017 k nám prišiel odslúžiť svätú omšu páter Jozef Noga, ktorý pôsobí ako misionár v Hondurase.

DESATORO POKOJA

                                                             

(Ján XXIII.)

Betlehemy vlastnoručne zhotovené (2014)

Výzva vlastnoručne si zhotoviť rodinný betlehem s jasličkami našla odozvu. Niekoľko rodín poslalo fotografie betlehemov, ktoré zverejňujeme na povzbudenie pre všetkých.

Kamenný kríž pri kostole - reštaurovanie 2014

Slávnostné požehnanie zreštaurovanej kultúrnej pamiatky sa uskutočnilo 9. novembra 2014 po druhej svätej omši so začiatkom o 10:30 hod.  

Kňazstvo - dar od BOHA

Spoločne s našim pánom dekanom sme si v piatok (27. júna 2014), v piatom roku jeho pôsobenia v našej farnosti, spomenuli na jeho výročie kňazstva. Už 16. rokov pôsobí ako kňaz a z toho tretinu svojho kňazského života prežil v našej farnosti. Prajeme mu v jeho ďalšej pastorácii veľa Božích milostí a požehnania. 

VIDEO KANÁL - YOUTUBE FARNOSTI STARÁ BYSTRICA

Kliknite na tento odkaz CHCEM PREZERAŤ  Ak chcete promptné informácie o nových videách, prihláste sa ako odberatelia :)

Strana: 1 2 3
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS