Farnosť Stará Bystrica
Liek na všetky choroby spočíva v jedinom slove. Láska. Je to sila od Boha, ktorá život daruje i navráti. Každému z nás dáva silu robiť zázraky.
Matka Tereza

Lektori - smernice

Čo by mal vedieť ten, kto chce v liturgii čítať Božie slovo...

Výmena farárov v Starej Bystrici

Doterajší pán farár Miroslav Janás bol žilinským biskupom od 1. júla 2019 vymenovaný za farára Farnosti Lednické Rovne.

V našej farnosti pôsobil 10 rokov. Ďakujeme mu za všetko, čo pre naše dobro počas týchto rokov vykonal.

Prajeme mu a v modlitbách vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania na novom pôsobisku.

DESATORO POKOJA

                                                             

(Ján XXIII.)

VIDEO KANÁL - YOUTUBE FARNOSTI STARÁ BYSTRICA

Kliknite na tento odkaz CHCEM PREZERAŤ  Ak chcete promptné informácie o nových videách, prihláste sa ako odberatelia :)

Strana: 1 2 3
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS