Farnosť Stará Bystrica
Nech každý, koho prijmete,
od vás odchádza lepší a šťastnejší.
Matka Tereza

Služba chorým v nemocnici

Nemocničná duchovná služba

Pohreb

Informácie k vybaveniu pohrebu

Omšové úmysly

Informácie ohľadom nahlasovania úmyslov svätých omší

Služba prinášania obetných darov

Prinášanie obetných darov

Náš patrón

Svätý Michal Archanjel

 

Mapa

Sakrálne objekty na mape

Strana: 1 2
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS