Farnosť Stará Bystrica
Ovocím ticha je modlitba, ovocím modlitby je viera, ovocím viery je láska, ovocím lásky je služba, ovocím služby je pokoj.
Matka Tereza

Otázky pre birmovancov

Zverejňujem otázky pre birmovancov, vytlačte si ich a s porozumením čítajte. Vedomosti si preveríme aj na birmovaneckej náuke. 

Birmovanci - objavovanie talentov v skupinkách

Birmovanci venujte pozornosť tejto výzve. Kliknite na názov a čítajte ďalej.

Chvály birmovancov :)

Ďakujem Pánu Bohu za týchto mladých ľudí, že ich môžem pripravovať, cvičiť a prežívať s nimi chvíle plné radosti a úsmevu. Je úžsné pozerať na to, ako si budujú, upevňujú a vytvarajú pevný vzťah a cestu bližšie k Bohu!!!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ľubka :)

Otázky na birmovku - skúška bude už 29.9.2012

Nevyhnutnou podmienkou pre prijatie sviatosti birmovania je poznanie základných právd našej viery. Základné pravdy viery sú tu formulované jednoduchou formou otázok a odpovedí.  Prosím všetkých birmovancov, aby sa svedomito pripravovali na vedomostnú skúšku pred prijatím sviatosti birmovania. Skúška sa uskutoční v sobotu 29.9.2012 v čase od 9.-12. hod.

Prvé chvály skupinky BIRMOVANCI - SPEVÁCI

 

Naši birmovanci sú aktívne zapojení a  rozdelení do viacerých skupín podľa toho, čo ich baví a napĺňa. Skupinka „Speváci“ si pod vedením pána farára a  Ľubky už stihla pripraviť prvé Chvály. 

môj názor

TV Lux nám ponúka rôzne osožné relácie, pozrite si teraz dôkaz.

5. O modlitbe

Príprava a sústredenie

4. O modlitbe

V Ježišovej škole

3. O modlitbe

Modliť sa ako Ježiš?!

2. O modlitbe

Potreba modliť sa

1. O modlitbe

Boj v modlitbe

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS