Farnosť Stará Bystrica
Radosť je znamením, že sme blízko Svetla.
sv. Edita Steinová

Otázky pre birmovancov

Zverejňujem otázky pre birmovancov, vytlačte si ich a s porozumením čítajte. Vedomosti si preveríme aj na birmovaneckej náuke. 

Birmovanci - objavovanie talentov v skupinkách

Birmovanci venujte pozornosť tejto výzve. Kliknite na názov a čítajte ďalej.

Chvály birmovancov :)

Ďakujem Pánu Bohu za týchto mladých ľudí, že ich môžem pripravovať, cvičiť a prežívať s nimi chvíle plné radosti a úsmevu. Je úžsné pozerať na to, ako si budujú, upevňujú a vytvarajú pevný vzťah a cestu bližšie k Bohu!!!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ľubka :)

Otázky na birmovku - skúška bude už 29.9.2012

Nevyhnutnou podmienkou pre prijatie sviatosti birmovania je poznanie základných právd našej viery. Základné pravdy viery sú tu formulované jednoduchou formou otázok a odpovedí.  Prosím všetkých birmovancov, aby sa svedomito pripravovali na vedomostnú skúšku pred prijatím sviatosti birmovania. Skúška sa uskutoční v sobotu 29.9.2012 v čase od 9.-12. hod.

Prvé chvály skupinky BIRMOVANCI - SPEVÁCI

 

Naši birmovanci sú aktívne zapojení a  rozdelení do viacerých skupín podľa toho, čo ich baví a napĺňa. Skupinka „Speváci“ si pod vedením pána farára a  Ľubky už stihla pripraviť prvé Chvály. 

môj názor

TV Lux nám ponúka rôzne osožné relácie, pozrite si teraz dôkaz.

5. O modlitbe

Príprava a sústredenie

4. O modlitbe

V Ježišovej škole

3. O modlitbe

Modliť sa ako Ježiš?!

2. O modlitbe

Potreba modliť sa

1. O modlitbe

Boj v modlitbe

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS