Farnosť Stará Bystrica
Na otázku, či sa nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo sa teda občas neodmlčíme ? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme ?
Pavol VI.

Požehnanie kaplnky u Budošov

29. augusta 2021

(reportáž i foto)

V časti u Budošov, pred Chalupou Mariana, sa nachádza novovybudovaná kaplnka Božej ochrany so starobylým obrazom Svätého kríža a sochami Ježišovho Srdca a Srdca Panny Márie.

Autorom a zhotoviteľom kaplnky je p. Ľubomír Belák s manželkou, ktorý ju vybudoval na svojom pozemku pred ubytovacím zariadením, ktoré prevádzkuje.

Kaplnka bola požehnaná v nedeľu 29. 8. 2021 popoludní, za pekného počasia, hoci na ten deň boli predpovedané zrážky.

Kaplnku požehnal vdp. Štefan Richtárik, kaplán v Skalitom, vnuk p. Beláka, spolu s naším p. farárom.

Požehnania sa zúčastnilo cca 100 veriacich, predovšetkým z okolitých častí, ale aj známi z iných farností.

Kaplnku radi využívajú veriaci farnosti, ako aj hostia ubytovacieho zariadenia.

 

(na fotogalérii sa pracuje)
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS