Farnosť Stará Bystrica
Ovocím ticha je modlitba, ovocím modlitby je viera, ovocím viery je láska, ovocím lásky je služba, ovocím služby je pokoj.
Matka Tereza

Požehnanie bylín a kvetov

Požehnanie bylín a kvetov na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

Toto požehnanie vzniklo v Nemecku, kde je možné doložiť príslušné obrady požehnania už v 10. storočí. Už pohanský starovek poznal liečivú silu bylín, ale pripisoval ju magickým obradom pri ich zbieraní. Cirkev tento zvyk pokresťančila a vytvorila obrad požehnania bylín, aby vyzdvihla, že Boh je prameňom každej liečivej sily a na príhovor Panny Márie a svätých je možné získať uzdravenie.

Byliny a kvety požehnáme pri sv. omšiach na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie (15. augusta) po modlitbe po prijímaní.

(Zdroj: POŽEHNANIA, SSV 2009)

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS