Farnosť Stará Bystrica
Pre človeka dneška je modlitba ruženca veľkou pomocou. Prináša pokoj a sústredenosť. Náš život vovádza do Božích tajomstiev a Boha prináša do nášho života.
Ján Pavol II.

Nedeľa Božieho slova 2023

Tretiu nedeľu Cerzočného obdobia slávime ako Nedeľu Božieho slova.

 

Ponúkame pomôcky k jej sláveniu.

 

A) Liturgicko-pastoračná pomôcka k sláveniu Nedele Božieho slova

Obsah:

 • Význam Nedele Božieho slova
 • Božie slovo v liturgickom slávení
  • "Miesta" a "knihy" Božieho slova v liturgii
   • Miesto: Ambona
   • Knihy: Lekcionár a Evanjeliár
  • Gestá voči Božiemu slovu
   • Prijatie Slova
   • Intronizácia Božieho slova
   • Ohlasovanie Slova
   • Ohlasovanie evanjelia
   • Gesto úcty
   • Odovzdanie Biblie
 • Božie slovo v živote veriacich
  • Ako prijať Božie slovo?
   • Hlas cirkevných otcov
   • Hlas pápežov
 • Lectio divina
  • Slovo v centre
   • Počúvanie Slova
   • Uctenie si Slova
   • Zotrvanie v Slove
  • Metóda Pravdy, Cesty a Života
   • Slovo je Pravda
   • Slovo je Cesta
   • Slovo je Život
 • Domáca liturgia prejavenia úcty Biblii

Zdroj: Katolícke biblické dielo na Slovensku  (tam na stiahnutie)

 

B) Intronizácia Svätého písma v domácnosti

Pripravil: o. František Trstenský

Zdroj: Farnosť Kežmarok  (tam na stiahnutie) 

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS