Farnosť Stará Bystrica
Svätosť nie je privilégium vyvolených, ale povinnosť každého kresťana. Musíme byť svätí tam, kde sme.
Matka Tereza

Bdenie s Ježišom v Getsemanoch 2023

Noc zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok

6.–7. apríla 2023

 

 

Ježiš po Poslednej večeri vo Večeradle odišiel do Getsemanskej záhrady. Tu prežil najťažšiu noc svojho života. Poslednú noc. Rozprával sa so svojím Otcom. Ale aj silno prežíval samotu a opustenosť. Túžil po tom, aby jeho verní boli s ním. Ale oni zaspali...

Máme možnosť aj my bdieť aspoň hodinu s Ježišom.
Kostol bude po celú noc otvorený. Ježiš nás čaká v bočnej kaplnke. Naše Getsemani...

 

 • Služba
  • Do tejto služby sú pozvaní všetci ľudia dobrej vôle, ktorí chcú polhodinu bdieť v kostole v určenom priestore.
  • Vyberte si a zapíšte sa na polhodinu, ktorá vám vyhovuje.
  • Na jednu polhodinu môžu byť zapísaní aj viacerí.
  • Po zaplnení všetkých intervalov môžete posilniť niektorú polhodinu.
  • Zapísať sa možno menovite alebo ako rodina či skupina.
  • Počas služby je potrebné byť prítomný v kostole, v priestore pred svätostánkom v bočnej kaplnke.
  • Čas služby možno využiť na osobnú modlitbu, rozjímanie, čítanie vhodného textu.
  • Postoj tela si možno vybrať i striedať podľa ľubovôle (kľačanie, sedenie, státie, príp. prostrácia – ležanie dolu tvárou).
  • Bdenie v Gesemanoch sa koná v tichosti.
  • Na službu sa možno nahlásiť mailom, sms-kou, telefonicky...

 

 

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS