Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Veni Sancte 2014
Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza

Minulosť >> Veni Sancte 2014

Začiatok školského roku s prosbou o dary Ducha Svätého sme odštartovali sv. omšou. 2. septembra sa deti rozlúčili s prázdninami a opäť zasadli do školských lavíc.

Príbuzné albumy

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS