Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Veni Sancte 2014
Farnosť Stará Bystrica
Radosť je znamením, že sme blízko Svetla.
sv. Edita Steinová

Minulosť >> Veni Sancte 2014

Začiatok školského roku s prosbou o dary Ducha Svätého sme odštartovali sv. omšou. 2. septembra sa deti rozlúčili s prázdninami a opäť zasadli do školských lavíc.
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS