Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Stretko mládeže v Čajke
Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza

Minulosť >> Stretko mládeže v Čajke

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS