Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Školenie animátorov :D
Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza

Minulosť >> Školenie animátorov :D

Príbuzné albumy

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS