Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Rodina 2018
Farnosť Stará Bystrica
Svätosť nie je privilégium vyvolených, ale povinnosť každého kresťana. Musíme byť svätí tam, kde sme.
Matka Tereza

Minulosť >> Rodina 2018

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS