Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Púť na Povýšky 2015
Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Minulosť >> Púť na Povýšky 2015

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS