Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Púť mužov do Senkova 2015
Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza

Minulosť >> Púť mužov do Senkova 2015

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS