Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Púť mužov do Senkova 2015
Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Minulosť >> Púť mužov do Senkova 2015

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS