Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Povýšky 2020
Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Súčasnosť >> Povýšky 2020

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS