Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Nedeľné popoludnie v Senkove 2016
Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Minulosť >> Nedeľné popoludnie v Senkove 2016

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS