Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Miništranti v akcii :-)
Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Minulosť >> Miništranti v akcii :-)

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS