Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Miništranti - Krížová cesta
Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Minulosť >> Miništranti - Krížová cesta

Prvý piatok pôstneho obdobia patril miništrantom. Miništranti predniesli zastavenia krížovej cesty a posunuli štafetu mládežníckemu zboru Asterius, ktorý pokračuje vo vedení pobožnosti už budúci piatok.
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS