Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Krsty jún 2012
Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Minulosť >> Krsty jún 2012

KRSTY – JÚN 2012 V sobotu 2. júna bol pokrstený Benjamín Jonek; V sobotu 9. júna boli pokrstení Kristína Kulasová, Lukáš Mitka a Milan Repáň; V sobotu 16. júna bol pokrstený Tomáš Dubovický; V sobotu 23. júna bola pokrstená Nikola Kuricová
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS