Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Deň rodiny 2019
Farnosť Stará Bystrica
Svätosť nie je privilégium vyvolených, ale povinnosť každého kresťana. Musíme byť svätí tam, kde sme.
Matka Tereza

Minulosť >> Deň rodiny 2019

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS