Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Deň rodiny 2019
Farnosť Stará Bystrica
Behajte, kričte, skáčte a radujte sa, len nehrešte.
sv. Filip Neri

Minulosť >> Deň rodiny 2019

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS