Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Deň rodiny 2020
Farnosť Stará Bystrica
Svätosť nie je privilégium vyvolených, ale povinnosť každého kresťana. Musíme byť svätí tam, kde sme.
Matka Tereza

Súčasnosť >> Deň rodiny 2020

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS