Farnosť Stará Bystrica
Svätosť nie je privilégium vyvolených, ale povinnosť každého kresťana. Musíme byť svätí tam, kde sme.
Matka Tereza

Výročie posviacky kostola

Sviatok anjelov strážcov je dňom narodenín nášho farského kostola. Tento rok sme privítali medzi nami manuduktora nášho p. dekana, t.j. kňaza, ktorý ho priviedol k primičnému oltáru. 

Je ním vdp. dekan Ján Zicho, výnimočný kňaz, ktorého život je vyznačený krásnym unikátom. Za 11 rokov pôsobenia vo farnosti Teplička nad Váhom mu Pán Boh doprial priviesť k primičnému oltáru 11 novokňazov. V kázni nás povzbudil k modlitbe za svojho kňaza i nové kňazské povolania. Ďakujeme, že i napriek chatrnému zdraviu meral dlhú cestu a poctil nás svojou návštevou. 

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Príbuzné články

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS