Farnosť Stará Bystrica
Na otázku, či sa nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo sa teda občas neodmlčíme ? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme ?
Pavol VI.

eRko na informačnej tabuli v predsieni kostola

Sobotňajšie stretko bolo opäť iné, možno trochu netradičné, a to hlavne preto, že sme vyrábali našu vlastnú nástenku, na ktorej si i vy môžete prezrieť niečo o eRku.

Nájdete tam základnú charakteristiku eRka, cieľ eRka, motto eRka, symboly eRka či dátumy stretiek. Taktiež animátorov, s ktorými sa vaše deti stretávajú. Aj týmto malým krôčikom, by sme chceli priblížiť eRko veriacim v obci. Veľké poďakovanie patrí nášmu pánovi farárovi, kt. nás nielen povzbudil počas stretka , ale sa aj aktívne zapojil, ďakujeme tiež otcovi pána farára, kt. nám pomohol s umiestením nástenky.

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Príbuzné články

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS