Dary dávajte biednym s citom. Keď chceš pomôcť chudobnému,
pomôž mu najprv ako človeku, potom ako chudobnému.
Matka Tereza

Veni Snacte

Dňa 5.9.2016 sa v našom farskom kostole svätou omšou zahájil nový školský rok. 

Svätú omšu doprevádzal aj mládežnícky spevácky zbor Asterius. Žiaci ďakovali Pánu Bohu za pekne prežité prázdniny a spoločne zvolávali Božie požehnanie a prosili o dary Ducha Svätého do ďalšieho školského roku. Vypočuli sme si aj kázeň pána dekana plnú povzbudení a milých slov. A teraz už len hurá do učenia!

Príbuzné články

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS