Farnosť Stará Bystrica
Radosť je znamením, že sme blízko Svetla.
sv. Edita Steinová

Veni Snacte

Dňa 5.9.2016 sa v našom farskom kostole svätou omšou zahájil nový školský rok. 

Svätú omšu doprevádzal aj mládežnícky spevácky zbor Asterius. Žiaci ďakovali Pánu Bohu za pekne prežité prázdniny a spoločne zvolávali Božie požehnanie a prosili o dary Ducha Svätého do ďalšieho školského roku. Vypočuli sme si aj kázeň pána dekana plnú povzbudení a milých slov. A teraz už len hurá do učenia!

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS