Farnosť Stará Bystrica
Včerajšok je preč...zajtrajšok ešte nenastal...
máme len dnešok...Tak začnime!
Matka Tereza

Vedia o nás aj vďaka Biblickej olympiáde

Naša spoločná radosť! Strieborná medajla? S istotou môžeme povedať - druhé miesto na celoslovenskej úrovni. Takto sa do dejín zapísala trojica dievčat, ktoré reprezentovali nielen ZŠ s MŠ, ale s hrdosťou môžem povedať, že i celú našu farnosť. Dve víťazstvá na dekanátnej a diecéznej úrovni boli motorom, ktorý hnal našu štvoricu v príprave na posledné kolo. 

Celoslovenské kolo biblickej olympiády pre základné školy sa uskutočnilo v dňoch 5. a 6. mája 2015 v obci Melčice – Lieskové neďaleko Trenčína. 

Po výhre na diecéznom kole sme sa s ešte väčším nadšením pustili do prípravy na celoslovenské kolo biblickej olympiády. Začali sme podrobnejšie skúmať zadané knihy, venovali sme viac času individuálnej i spoločnej príprave a v modlitbách sme neustále prosili o dary Ducha Svätého.

Potešilo nás, že sme mali možnosť navštíviť obec Melčice-Lieskové, hrad Beckov a bližšie spoznať krásne okolie Trenčína. Ubytovaní sme boli v krásnom kláštore Františkánok Premenenia Pána, kde bolo o nás veľmi dobre postarané. Vládla tam úžasná priateľská atmosféra, a to vďaka milým sestrám Františkánkam, organizátorom súťaže, sympatickým súťažiacim, kňazom a katechétom.

Po prehliadke hradu Beckov sme sa zúčastnili svätej omše v miestom kostolíku, ktorú koncelebroval otec arcibiskup Ján Orosch s ďalšími deviatim kňazmi. Bola pre nás veľká česť, že práve my sme mohli počas tejto sv. omše niesť obetné dary. Spolu s chlebom a vínom sme k oltáru niesli aj nástenku s nápisom „Putovanie za cieľom“ , ktorá bola symbolom biblickej olympiády.

Večer sme strávili všetci spolu, navzájom sme sa zoznámili, rozprávali sme sa o príprave na olympiádu a spoznali sme aj členov komisie. Našli sme si nových priateľov z rôznych kútov Slovenska.

Na druhý deň sme po rannej bohoslužbe a raňajkách začali súťažiť. Otázky boli zaujímavé a dali sa zvládnuť. Súťaž pozostávala zo šiestich súťažných kôl. Vo štvrtom kole predviedlo každé družstvo svoju pripravenú scénku, zo Starého alebo Nového Zákona, zo zadaných kníh. Naša scénka bola z knihy Tobiáš a opisovala, ako anjel Rafael dáva rady Tóbimu a Tobiášovi i nám všetkým. Výsledky boli v priebehu súťaže veľmi vyrovnané. Po štvrtom kole boli na čele štyri družstvá, s rozdielom iba jedného bodu. A aj na ďalších pozíciách bol stav veľmi vyrovnaný.

Získali sme nové skúsenosti, napríklad s úlohou logický rebrík, s ktorou sme sa doteraz nestretli. Pred vyhodnotením sme museli prejsť „ rozstrelom“ o druhé miesto, v ktorom sa nám podarilo nad ťažkým súperom zvíťaziť. Boli sme veľmi šťastné, že sa nám podarilo úspešne reprezentovať nie len našu školu, ale aj našu farnosť, dekanát i Žilinskú diecézu. Za najväčšiu konkurenciu sme považovali súťažiacich z cirkevných škôl. Získali sme vecné ceny, diplomy i pamätnú „trofej“.

Ďakujeme Pánu Bohu, že nás doviedol k najväčšiemu úspechu v našich životoch. Nech Pán štedro odmení všetkých, ktorí sa podieľali na organizácií biblickej olympiády.

Aneta Ficková, Paulína Halvoníková, Miriam Pitlová –ZŠ s MŠ Stará Bystrica, Žilinská diecéza

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS