Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Vedia o nás aj vďaka Biblickej olympiáde

Naša spoločná radosť! Strieborná medajla? S istotou môžeme povedať - druhé miesto na celoslovenskej úrovni. Takto sa do dejín zapísala trojica dievčat, ktoré reprezentovali nielen ZŠ s MŠ, ale s hrdosťou môžem povedať, že i celú našu farnosť. Dve víťazstvá na dekanátnej a diecéznej úrovni boli motorom, ktorý hnal našu štvoricu v príprave na posledné kolo. 

Celoslovenské kolo biblickej olympiády pre základné školy sa uskutočnilo v dňoch 5. a 6. mája 2015 v obci Melčice – Lieskové neďaleko Trenčína. 

Po výhre na diecéznom kole sme sa s ešte väčším nadšením pustili do prípravy na celoslovenské kolo biblickej olympiády. Začali sme podrobnejšie skúmať zadané knihy, venovali sme viac času individuálnej i spoločnej príprave a v modlitbách sme neustále prosili o dary Ducha Svätého.

Potešilo nás, že sme mali možnosť navštíviť obec Melčice-Lieskové, hrad Beckov a bližšie spoznať krásne okolie Trenčína. Ubytovaní sme boli v krásnom kláštore Františkánok Premenenia Pána, kde bolo o nás veľmi dobre postarané. Vládla tam úžasná priateľská atmosféra, a to vďaka milým sestrám Františkánkam, organizátorom súťaže, sympatickým súťažiacim, kňazom a katechétom.

Po prehliadke hradu Beckov sme sa zúčastnili svätej omše v miestom kostolíku, ktorú koncelebroval otec arcibiskup Ján Orosch s ďalšími deviatim kňazmi. Bola pre nás veľká česť, že práve my sme mohli počas tejto sv. omše niesť obetné dary. Spolu s chlebom a vínom sme k oltáru niesli aj nástenku s nápisom „Putovanie za cieľom“ , ktorá bola symbolom biblickej olympiády.

Večer sme strávili všetci spolu, navzájom sme sa zoznámili, rozprávali sme sa o príprave na olympiádu a spoznali sme aj členov komisie. Našli sme si nových priateľov z rôznych kútov Slovenska.

Na druhý deň sme po rannej bohoslužbe a raňajkách začali súťažiť. Otázky boli zaujímavé a dali sa zvládnuť. Súťaž pozostávala zo šiestich súťažných kôl. Vo štvrtom kole predviedlo každé družstvo svoju pripravenú scénku, zo Starého alebo Nového Zákona, zo zadaných kníh. Naša scénka bola z knihy Tobiáš a opisovala, ako anjel Rafael dáva rady Tóbimu a Tobiášovi i nám všetkým. Výsledky boli v priebehu súťaže veľmi vyrovnané. Po štvrtom kole boli na čele štyri družstvá, s rozdielom iba jedného bodu. A aj na ďalších pozíciách bol stav veľmi vyrovnaný.

Získali sme nové skúsenosti, napríklad s úlohou logický rebrík, s ktorou sme sa doteraz nestretli. Pred vyhodnotením sme museli prejsť „ rozstrelom“ o druhé miesto, v ktorom sa nám podarilo nad ťažkým súperom zvíťaziť. Boli sme veľmi šťastné, že sa nám podarilo úspešne reprezentovať nie len našu školu, ale aj našu farnosť, dekanát i Žilinskú diecézu. Za najväčšiu konkurenciu sme považovali súťažiacich z cirkevných škôl. Získali sme vecné ceny, diplomy i pamätnú „trofej“.

Ďakujeme Pánu Bohu, že nás doviedol k najväčšiemu úspechu v našich životoch. Nech Pán štedro odmení všetkých, ktorí sa podieľali na organizácií biblickej olympiády.

Aneta Ficková, Paulína Halvoníková, Miriam Pitlová –ZŠ s MŠ Stará Bystrica, Žilinská diecéza

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Príbuzné články

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS