Farnosť Stará Bystrica
Ovocím ticha je modlitba, ovocím modlitby je viera, ovocím viery je láska, ovocím lásky je služba, ovocím služby je pokoj.
Matka Tereza

Veľkonočné trojdnie 2022

Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS