Farnosť Stará Bystrica
Radosť je znamením, že sme blízko Svetla.
sv. Edita Steinová

Te Deum

Ranná svätá omša, v posledný deň školského roka, bola už tradične poďakovaním učiteľov a žiakov základnej školy za celý školský rok. 

Do bohoslužby sa aktívne zapájali žiaci deviateho ročníka, ktorí sa lúčili so základnou školou. Vypočuli sme si povzbudenie pána dekana, aby sme vystúpili z virtuálneho sveta a prázdniny prežili aktívne s reálnymi priateľmi. Svätú omšu doprevádzal mládežnícky zbor Asterius. Na jej konci zaznel hymnus Teba, Bože chválime, ktorým sme vzdali vďaku Pánovi za všetko, čím nás obdaroval v školskom roku 2015/2016.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS