Farnosť Stará Bystrica
Na otázku, či sa nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo sa teda občas neodmlčíme ? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme ?
Pavol VI.

Senkov 2019

V sobotu 14. septembra 2019, na sviatok Povýšenia sv. Kríža, sme konali pobožnosť pri Kríži vďaky v Senkove.

Po sv. omši v kostole sme šli v procesii ku krížu v Senkove. Cestou sme sa modlili pobožnosť krížovej cesty na tému ochrany ľudského života.

Pri Kríži vďaky sme si pripomenuli ťažkú históriu našich predkov v období svetovej vojny, pomodlili sme sa za nich a vzdali sme úctu krížu, symbolu našej spásy.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS