Farnosť Stará Bystrica
Blížny nám bol daný, aby sme preukazovali lásku,
ktorú živíme pre Boha.
Katarína Sienská

Senkov 2019

V sobotu 14. septembra 2019, na sviatok Povýšenia sv. Kríža, sme konali pobožnosť pri Kríži vďaky v Senkove.

Po sv. omši v kostole sme šli v procesii ku krížu v Senkove. Cestou sme sa modlili pobožnosť krížovej cesty na tému ochrany ľudského života.

Pri Kríži vďaky sme si pripomenuli ťažkú históriu našich predkov v období svetovej vojny, pomodlili sme sa za nich a vzdali sme úctu krížu, symbolu našej spásy.

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS