Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Rok do dospelosti

Sedemnásť rokov nie je veľa, ani málo no pre nášho pána dekana je to vždy veľká udalosť. V piatok na vigíliu jeho kňazskej vysviacky sme si počas sv. omše spomenuli.

Aj my mladí piesňou a kyticou kvetov sme chceli ostatným farníkom pripomenúť udalosť spred sedemnástich rokov vyjadrením krásneho priania Anetky Fickovej. Kňazská vysviacka je vždy veľkou udalosťou pre celú Cirkev. 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS