Farnosť Stará Bystrica
Behajte, kričte, skáčte a radujte sa, len nehrešte.
sv. Filip Neri

Relikvie sv. Vincenta

Po Slovensku putujú relikvie sv. Vincenta de Paul

V sobotu 19. októbra 2019 sme ich privítali v našom dekanáte, v Kostole nanebovzatia Panny Márie v Oščadnici, .

 

Program:  https://www.vincentini.sk/data_web/editor_data/file/putovanie_relikvii_sv_vincenta_de_paul_2019_sk.pdf

https://www.vincentini.sk/nase-aktivity/nase-akcie/putovanie-relikvii-sv-vincenta-de-paul

https://www.dcza.sk/sk/dokumenty/pozvanky/putovanie-relikvii-sv-vincenta-de-paul-program

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS