Dary dávajte biednym s citom. Keď chceš pomôcť chudobnému,
pomôž mu najprv ako človeku, potom ako chudobnému.
Matka Tereza

Púť mužov

Aj tento rok sme naplánovali púť do Senkova, na sobotu sedemnásteho septembra. 

Celý program sme však zrealizovali vo farskom kostole z dôvodu ohlásených búrkových zrážok a nebezpečenstva srtiacich bleskov. Tragédia z Kluknavy je mementom, aby sa žiadne nebezpečenstvo nepodceňovalo, aj keď ide o náboženskú akciu.

Chlapi sa aktívne zapojili do Korunky k Božiemu milosrdenstvu, pobožnosti krížovej cesty i liturgie svätej omše. Pán Boh zaplať za všetko.

Príbuzné články

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS