Dary dávajte biednym s citom. Keď chceš pomôcť chudobnému,
pomôž mu najprv ako človeku, potom ako chudobnému.
Matka Tereza

Púť do Rajeckej Lesnej

Pútnicke miesto ožíva spevom kňazov a modlitbou sv. ruženca. 

Pod záštitou otca biskupa Tomáša Galisa sa každú prvú sobotu v mesiaci stretávajú kňazi jedného dekanátu v Rajeckej Lesnej. Október patril dekanátu KNM. Kňazi a veriaci dekanátu sa stretli pred Bazilikou Narodenia Panny Márie. Prvým bodom programu bola rozjímavá modlitba sv. ružneca, po ktorej nasledovala sv. omša. Napriek chladu a tme sme prežli najsvätejšie tajomstvá v priestoroch kostolnej záhrady. Zúčastniť sa rozhodli aj miništranti, ktorí sa pripravujú na birmovku.  Atmosféru tejto slávnosti si môžete priblížiť pohľadom na nasledujúce fotografie. 

Príbuzné články

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS